top of page


* 아트필드 갤러리 1관 》 2023. 02. 08. (수)-02. 22. (수)     
​                                          김선수, 남여주 2인 초대전 < Untitled_Nature >

홍보용 피드.jpg


* 아트필드 갤러리 2관 》 2023. 02. 08. (수)-02. 22. (수)   
                                          채정완 개인전 < 솔직히 말하면 >

솔직히 말하면 포스터_인스타그램용 정방형 사이즈.jpg


* 아트필드 갤러리 3관 》 2023. 01. 27. (수)-02. 22. (수)   
                                          홍하트 개인전 < 사람과 사랑, 그 중간 >

홍보용 피드.jpg
bottom of page